Tin mới nhất

Diễn đàn PTC tháng 11 "How to be a professional speaking examiner"

Diễn đàn nhằm giúp các giáo viên PTC nhìn lại những điểm mạnh yếu của mình trong công việc đánh giá và chấm thi Nói; góp ý về những bất cập còn tồn tại ...
....Chi tiết....
Chương trình học
Thông báo mới
Khai giảng lớp Luyện thi chuyên sâu cho kì thi IELTS ngày 14/3/2015 tại PTC
Trung Tâm Ngoại ngữ PTC bắt đầu ghi danh lớp Luyện thi IELTS chuẩn bị cho kì thi ngày 14/3/2015 do British Council tổ chức tại PTC (83 Yersin Nha Trang).
....Chi tiết....