Chương trình học
Thông báo mới
Lớp Luyện thi IELTS chuẩn bị cho kỳ thi 13/6/2015 tại PTC
Từ 26/2/2015 Trung Tâm Ngoại ngữ PTC bắt đầu nhận ghi danh lớp Luyện Thi IELTS chuẩn bị cho kì thi IELTS do British Council tổ chức tại PTC (83 Yersin Nha Trang) vào ngày 13/6/2015.
....Chi tiết....