Chương trình học
Thông báo mới
Các lớp IELTS khai giảng tháng 8
1. Lớp Luyện Thi IELTS chuẩn bị cho kì thi IELTS do British Council Vietnam tổ chức tại PTC vào ngày 22/11/2014.
2. Lớp IELTS 1 (cơ bản) khai giảng ngày 18/8, giờ học 17g30 - 21g00 thứ 2-4-6

....Chi tiết....