Chuyên mục: Chương trình học

25 Mar

Tiếng Anh thiếu nhi

Chương trình học

Khóa Hè 2022 Ghi danh từ: 02/05/2022 ĐỐI TƯỢNG: từ 6 đến 10 tuổi Lứa tuổi từ 6 đến 10 là thời kì mà các em có khả năng tiếp thu ngoại ngữ rất nhanh. Chính vì vậy chương trình riêng của PTC chú trọng xây dựng kiến thức và kỹ năng tiếng Anh ban đầu, tạo

Xem thêm
16 Mar

Giới thiệu tổng quát

Chương trình học

Trung tâm PTC chuyên đào tạo tiếng Anh với nhiều cấp độ. Chương trình học của PTC được chú ý phân bổ hợp lí về mặt thời lượng và khối lượng kiến thức nhằm đảm bào hiệu quả cao nhất cho khả năng tiếp thu của học viên cũng như thời gian để học viên

Xem thêm