Kỳ thi IELTS do Hội Đồng Anh tổ chức tại Nha Trang ngày 19/11/2022

Thông báo

HẠN CHÓT ĐĂNG KÝ: 29 tháng 10, 2022  (A) Hồ sơ thi bao gồm: Đơn đăng kí (được phát và điền tại trung tâm). Bản chính hộ chiếu hoặc CMND hợp lệ (còn thời hạn sử dụng và không bị rách nát, hở keo ép, ép nhựa lần 2 hoặc tẩy xóa) và một bản

Xem thêm