KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CƠ BẢN

Thông báo

🎊 Từ ngày 28/8, PTC sẽ có đợt khai giảng các lớp tiếng Anh cơ bản, dành cho các bạn học viên muốn bắt đầu học tiếng Anh từ đầu hoặc “hơi biết chút chút” 🏅Lớp AV Cơ bản: khai giảng ngày 29/8, lịch học: 3-5-7, từ 19g30 – 21g00. Thời lượng: 8 tuần. 🥇Lớp A1:

Xem thêm