Chương trình giảm học phí

   Chương trình 1:
Giảm 10% học phí trên mỗi lớp cho học viên học đồng thời từ 2 lớp trở lên.

   Chương trình 2:
Giảm 10% cho sinh viên trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn TP Nha Trang và có thẻ sinh viên hợp lệ

   Chương trình 3:
Giảm 20% cho học viên đạt loại GIỎI (8,5 điểm trở lên) qua các kì thi chuyển cấp của PTC.