Giới thiệu tổng quát

Chương trình học

language-bubbles

Trung tâm PTC chuyên đào tạo tiếng Anh với nhiều cấp độ.

Chương trình học của PTC được chú ý phân bổ hợp lí về mặt thời lượng và khối lượng kiến thức nhằm đảm bào hiệu quả cao nhất cho khả năng tiếp thu của học viên cũng như thời gian để học viên học thi lấy chứng chỉ quốc gia/ quốc tế.

Chương trình ngoại ngữ của PTC không những giúp học viên rèn luyện nâng cao kĩ năng ngoại ngữ tổng quát (nghe-nói-đọc- viết) mà còn chú ý đến bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ (ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng).

PTC cung cấp chương trình riêng cho từng đối tượng học viên như thiếu nhi, thiếu niên, người lớn hoặc để đáp ứng nhu cầu học tập khác nhau như Tiếng Anh Tổng hợp theo định hướng giao tiếp, Tiếng Anh Du học.