Đào tạo Giáo viên

Hội thảo & Tập huấn định kỳ

PTC xem việc bồi dưỡng và tập huấn chuyên môn định kỳ cho đội ngũ giáo viên PTC là một nhân tố đảm bảo chất lượng giảng dạy. Vì vậy, hàng năm PTC đều có tổ chức các đợt hội thảo và tập huấn chuyên môn để GV có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và cập nhật & nâng cao năng lực giảng dạy.

Hội thảo thường niên PTC Teaching Forum 2017:

Chủ đề: GLOBAL TRENDS AND LOCAL APPLICATIONS IN EFL TEACHING

Với sự tham dự của gần 100 giáo viên đến từ 4 trường CĐ-ĐH, các trung tâm ngoại ngữ và các trương phổ thông trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa. Hai trong số 3 báo cáo phiên toàn thể là báo cáo viên từ TP HCM và Cần Thơ.

Tư vấn & tập huấn theo hợp đồng

Với bề dày kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo, Tiến sĩ Hà Văn Sinh và các đồng sự nhận tư vấn-thiết kế và đào tạo hoặc bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ cho các cơ quan – đơn vị có nhu cầu. Nội dung và chương trình đào tạo – bồi dưỡng theo yêu cầu cụ thể của các cơ quan đơn vị.

Liên hệ trực tiếp TS Hà Văn Sinh để biết thêm chi tiết (Email: havsinh@gmail.com).

PTC đã từng thực hiện các chuyên đề đào tạo và bồi dưỡng sau:

STT Chuyên đề
1 Making grammar practice more meaningful for younger learners.
2 Designing pre-/post-skill activities to promote real-life communication.
3 How to create a supportive and language-rich environment to promote learners’ full  participation in communicative activities
4 An integrated approach to developing communication skills
5 Teaching Grammar from a Communicative Approach
6 Teaching New Interchange
7 Teaching Let’s Go (3rd edition)
8 Teaching MORE!
9 Pronunciation training for teachers.
10 Designing a TOEIC-oriented course for college/university students
11 Scaffolding children’s learning of English
12 How to use PowerPoint as an integration of multimedia to enhance classroom communication
13 Integrating a TOEIC-preparation component into a workplace-English program.