Hội thảo thường niên PTC Teaching Forum 2017

Tin tức & Sự kiện

Chủ đề: GLOBAL TRENDS AND LOCAL APPLICATIONS IN EFL TEACHING

Với sự tham dự của gần 100 giáo viên đến từ 4 trường CĐ-ĐH, các trung tâm ngoại ngữ và các trương phổ thông trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa. Hai trong số 3 báo cáo phiên toàn thể là báo cáo viên từ TP HCM và Cần Thơ.