Khai giảng khóa Huấn luyện IELTS chuyên sâu tháng 12/2018

Thông báo,

Được phép của Sở GD-ĐT Khánh Hòa, British Council (Hội Đồng Anh) phối hợp với PTC định kì tổ chức các kỳ thi IELTS tại PTC.
Kì thi tiếp theo:  23/03/2019

Khóa huấn luyện chuyên sâu cho bài thi Nghe – Đọc IELTS 
 Thời gian từ 15/12/2018 đến 16/03/2019 , mỗi tuần học 1 buổi: chiều  THỨ BẢY
 Khóa học gồm 33 giờ do Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoài Trang phụ trách.
 Học phí: Lớp Nghe-Đọc: 1.560.000 /khóa/33 giờ , từ 17g45 – 21g00
Hoặc bạn có thể tham gia:
 Lớp Nghe: 825.000/khóa/16,5 giờ, từ 17g45 – 19g15
 Lớp Đọc: 825.000/khóa/16,5 giờ, từ 19g30 – 21g00

Khóa huấn luyện chuyên sâu cho bài thi Nói – Viết IELTS 
 Thời gian từ 16/12/2018 đến 17/03/2019, mỗi tuần học 1 buổi: sáng CHỦ NHẬT

Khóa học gồm 33 giờ do Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoài Trang phụ trách.
 Học phí: Lớp Nói – Viết: 1.650.000 /khóa/33 giờ , từ 7g45 – 11g00
Hoặc bạn có thể tham gia:
 Lớp Nói : 825.000/khóa/16,5 giờ, từ 7g45 – 9g15
 Lớp Viết : 825.000/khóa/16,5 giờ, từ 9g30 – 11g00

WHAT TO BE COVERED IN OUR IELTS PREPARATION COURSE
Khóa học bao gồm:
1. An introduction of the IELTS test format (question/task types) – Giới thiệu dạng thức bài thi IELTS (dạng câu hỏi/ yêu cầu bài làm).
2. Full awareness of relevant testing techniques – Trang bị cho người học hiểu biết đầy đủ về các kỹ thuật làm bài thi IELS.
3. Frequent testing sessions to make you more confident and familiarized with the real tests – Thường xuyên tiếp xúc với bài thi để nâng cao sự tự tin và làm quen với bài thi thật.
4. Improvement of English language knowledge and skills for the IELTS tests – Nâng cao kiến thức và kỹ năng tiếng Anh để làm tốt bài thi IELTS.

Classroom activities will include practice test sessions, analysis of the test format and questions & tasks, and exercises to improve the language knowledge and skills relevant to the IELTS tests and testing skills. Many actual tests will be used for this intensive preparation course.

Trong khóa học này, bạn sẽ sẽ được thường xuyên tập làm các bài thi, phân tích dạng thức bài thi và các thủ thuật làm bài thi phù hợp; các bài tập nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng tiếng Anh để hỗ trợ cho bài thi IELTS cũng sẽ được đưa vào cùng với các bài thi thật.

THỜI GIAN ĐĂNG KÍ THAM GIA KHÓA HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU
liên hệ tại Tòa Nhà PTC (83 Yersin, ĐT 3812272) vào
+ các buổi sáng từ Thứ 2 – Chủ Nhật (7g30 – 11g30)
+ các buổi chiều tối từ Thứ 2 – Thứ 7 (17g15 – 21g00)