Khai giảng khóa Huấn luyện IELTS chuyên sâu tháng 03/2024

Thông báo,

British Council (Hội Đồng Anh) tổ chức các kỳ thi IELTS tại Nha Trang.
Kì thi tiếp theo vào các ngày 25/05/2024. 

Khóa huấn luyện chuyên sâu dưới đây dành cho các bạn đã có trình độ B1 trở lên, chuẩn bị tham gia kỳ thi tháng 05/2024 nói trên.

Khóa huấn luyện chuyên sâu cho bài thi Nghe – Nói IELTS 
 Thời gian từ 30/03/2024 đến 18/5/2024 , mỗi tuần học 1 buổi: chiều tối  THỨ BẢY
 Khóa học gồm 32 giờ do Cô Nguyễn Thị Hoài Trang (MA) phụ trách.
 Học phí: Lớp Nghe-Nói: 2.400.000 /khóa/32 giờ , từ 17g00 – 21g05
Hoặc bạn có thể tham gia:
 Lớp Nghe: 1.200.000/khóa/16 giờ, từ 17g00 – 19g00
 Lớp Nói: 1.200.000/khóa/16 giờ, từ 19g05 – 21g05

Khóa huấn luyện chuyên sâu cho bài thi Đọc – Viết IELTS 
 Thời gian từ 31/03/ đến 19/5/2024, mỗi tuần học 1 buổi: sáng CHỦ NHẬT

Khóa học gồm 32 giờ do Thầy Nguyễn Hồng Nhật Huy (BA) phụ trách.
 Học phí: Lớp Đọc – Viết: 2.400.000 /khóa/32 giờ , từ 7g20 – 11g25
Hoặc bạn có thể tham gia:
 Lớp Đọc : 1.200.000/khóa/16 giờ, từ 7g20 – 9g20
 Lớp Viết : 1.200.000/khóa/16 giờ, từ 9g25 – 11g25

WHAT TO BE COVERED IN OUR IELTS PREPARATION COURSE
Khóa học bao gồm:
1. An introduction of the IELTS test format (question/task types) – Giới thiệu dạng thức bài thi IELTS (dạng câu hỏi/ yêu cầu bài làm).
2. Full awareness of relevant testing techniques – Trang bị cho người học hiểu biết đầy đủ về các kỹ thuật làm bài thi IELS.
3. Frequent testing sessions to make you more confident and familiarized with the real tests – Thường xuyên tiếp xúc với bài thi để nâng cao sự tự tin và làm quen với bài thi thật.
4. Improvement of English language knowledge and skills for the IELTS tests – Nâng cao kiến thức và kỹ năng tiếng Anh để làm tốt bài thi IELTS.

Classroom activities will include practice test sessions, analysis of the test format and questions & tasks, and exercises to improve the language knowledge and skills relevant to the IELTS tests and testing skills. Many actual tests will be used for this intensive preparation course.

Trong khóa học này, bạn sẽ sẽ được thường xuyên tập làm các bài thi, phân tích dạng thức bài thi và các thủ thuật làm bài thi phù hợp; các bài tập nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng tiếng Anh để hỗ trợ cho bài thi IELTS cũng sẽ được đưa vào cùng với các bài thi thật.

THỜI GIAN ĐĂNG KÍ THAM GIA KHÓA HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU
liên hệ tại Tòa Nhà PTC (83 Yersin, ĐT 3812272) vào
+ các buổi sáng từ Thứ 2 – Chủ Nhật (7g30 – 11g30)
+ các buổi chiều tối từ Thứ 2 – Thứ 7 (17g15 – 21g00)