KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CƠ BẢN

Thông báo

🎊 Từ ngày 28/8, PTC sẽ có đợt khai giảng các lớp tiếng Anh cơ bản, dành cho các bạn học viên muốn bắt đầu học tiếng Anh từ đầu hoặc “hơi biết chút chút”
🏅Lớp AV Cơ bản: khai giảng ngày 29/8, lịch học: 3-5-7, từ 19g30 – 21g00. Thời lượng: 8 tuần.
🥇Lớp A1: khai giảng ngày 28/8, lịch học: 2-4-6, từ 17g45 – 19g15. Thời lượng: 12 tuần.

Để đảm bảo trình độ đồng đều, các bạn học viên sẽ trải qua 1 bài test nhỏ nếu bạn muốn đăng kí lớp A1.
Thân mời các bạn ghi danh sớm để đảm bảo chỗ của mình nhé.

Ghi danh tại Văn Phòng PTC 83 Yersin, ĐT: 0258 – 3812272/ 3827988