Lịch học

Thời gian học:

  • Tất cả các lớp:

Thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7: từ 17g40 – 19g10; hoặc 19g30 – 21g00.

  • Tiếng Anh Thiếu Nhi:

Thứ 7 & CN: từ 7g30 – 9g00; 9g30-11g00.

Trung tâm PTC thường xuyên có các kì thì xếp lớp. Vui lòng liên hệ văn phòng PTC để tìm hiểu lịch học và đăng kí tham dự.