TIẾNG ANH DU HỌC (EAP) và Luyện thi IELTS

Chương trình học,

ĐỐI TƯỢNG: Dành cho các bạn học viên có nhu cầu du học hoặc làm việc học tập tại các nước nói tiếng Anh và có trình độ B1 trở lên. 4 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết được rèn luyện theo yêu cầu thi các chứng chỉ quốc tê IELTS. Một phần ba thời gian được dành cho việc chuẩn bị các kỹ năng làm những bài thi chứng chỉ quốc tế nói trên. Ngoài ra, các lớp này còn nhắm đến việc nâng dần khả năng làm bài thi IELTS từ 4.0 đến 7.0.

Các lớp Tiếng Anh Du Học (IELTS/EAP) gồm:
EAP 1 – 2 (IELTS từ 4.0): 2.100.000 (72 tiết/khóa 3 tháng)
EAP 3-4  (IELTS 5.0); học phí 2.150.000 đồng (72 tiết/khóa 3 tháng)
EAP 5-6  (IELTS 5.5); học phí 2.250.000 đồng (72 tiết/khóa 3 tháng)
EAP 7-8 (IELTS 6.5); học phí 2.250.000 đồng (72 tiết/khóa 3 tháng)

Các lớp Huấn luyện IELTS chuyên sâu cho kĩ năng Nghe-Đọc hoặc Nói-Viết dành cho các thí sinh tham gia 6 kì thi IELTS trong năm.

Thời lượng: NGHE-NÓI 32 giờ – Học phí 2.400.000/khóa; ĐỌC – VIẾT 32 GIỜ – hỌC PHÍ 2.400.000/khóa

Khóa học bao gồm:
1️⃣ An introduction of the IELTS test format (question/task types) – Giới thiệu dạng thức bài thi IELTS (dạng câu hỏi/ yêu cầu bài làm).
2️⃣ Full awareness of relevant testing techniques – Trang bị cho người học hiểu biết đầy đủ về các kỹ thuật làm bài thi IELS.
3️⃣Frequent testing sessions to make you more confident and familiarized with the real tests – Thường xuyên tiếp xúc với bài thi để nâng cao sự tự tin và làm quen với bài thi thật.
4️⃣ Improvement of English language knowledge and skills for the IELTS tests – Nâng cao kiến thức và kỹ năng tiếng Anh để làm tốt bài thi IELTS.

Hội Đồng Anh phối hợp với PTC định kì tổ chức các kỳ thi IELTS  tại Nha Trang.

https://www.britishcouncil.vn/thi/ielts/le-phi-dia-diem

Lịch thi 2022

 • 29/10 – loại hình AC & GT – hạn chót nhận hồ sơ: 8/10
 • 19/11 – loại hình AC & GT – hạn chót nhận hồ sơ: 29/10 – Lớp luyện thi từ 17/9 đến 6/11
 • 17/12 – loại hình AC & GT – hạn chót nhận hồ sơ: 26/11

Lịch thi 2023

 • 07/01 –  loại hình AC & GT – hạn chót nhận hồ sơ: 29/12/2022 – Lớp luyện thi từ 12/11 đến 31/12
 • 25/02 – loại hình AC & GT – hạn chót nhận hồ sơ: 06/02/2023
 • 11/03 – loại hình AC & GT – hạn chót nhận hồ sơ: 20/02 – Lớp luyện thi từ 07/01 đến 04/03
 • 29/04 – loại hình AC & GT – hạn chót nhận hồ sơ: 10/04
 • 27/05 – loại hình AC & GT – hạn chót nhận hồ sơ: 08/05 – Lớp luyện thi từ 18/03 đến 06/05
 • 20/06 – loại hình AC & GT – hạn chót nhận hồ sơ: 05/06
 • 22/07 – loại hình AC & GT – hạn chót nhận hồ sơ: 03/07 – Lớp luyện thi từ 13/05 đến 01/07
 • 26/08 – loại hình AC & GT – hạn chót nhận hồ sơ: 07/08
 • 23/09 – loại hình AC & GT – hạn chót nhận hồ sơ: 04/09 – Lớp luyện thi từ 22/07 đến 09/09
 • 28/10 – loại hình AC & GT – hạn chót nhận hồ sơ: 09/10
 • 25/11 – loại hình AC & GT – hạn chót nhận hồ sơ: 06/11 – Lớp luyện thi từ 16/09 đến 04/11
 • 16/12 – loại hình AC & GT – hạn chót nhận hồ sơ: 27/11

Lưu ý: sẽ ngưng nhận hồ sơ trước thời hạn nếu đã đủ chỗ theo từng đợt.

THI THỬ IELTS (với đề thi thật đã sử dụng qua các kỳ thi chính thức) – Được tổ chức thường xuyên hàng tuần vào sáng thứ 3 và sáng chủ nhật theo nhu cầu cá nhân, với 2 loại hình: (1) thi và nhận kết quả, (2) thi và nhận phân tích chi tiết kết quả + tư vấn. Chi tiết liên hệ VP trung tâm.