PTC chung tay chia sẻ nỗi đau của người dân Nepal

Tin tức & Sự kiện

Số tiền giáo viên, nhân viên, học viên, phụ huynh và những tấm lòng hảo tâm ngoài PTC đã đóng góp lần này là 19.250.000 đồng và 7 đô la Mỹ. Số tiền tròn số 900 đô la Mỹ đã được gửi đi sáng ngày 14/5/2015. Chi tiết xem thêm tại: https://www.facebook.com/pages/PTC-Language-Center/200346033316931?fref=photo

Web 1