PTC March 2015 Workshop

Tin tức & Sự kiện

Ngày 22/3 toàn thể giáo viên PTC đã cùng tham gia buổi tập huấn về cách tự nhận ra vấn đề cần cải tiến trên lớp và thử nghiệm cải tiến. Ý tưởng cắm 1 máy quay phim cuối lớp để ghi lại diễn tiến lớp học; đánh giá phân tích dữ liệu từ băng ghi hình sẽ phần nào giúp GV thấy được những lĩnh vực cần cải tiến. Trong buổi tập huấn này, GV cũng được giới thiệu về dự án MET (Measure of Effective Teaching) của Bill Gates. Tuy không phải là một ý tưởng mới và Bill Gates không phải là một nhà sư phạm nhưng thật tuyệt vời khi ông đã dùng tiền của mình cho công nghệ hỗ trợ nhận thức cải tiến giảng dạy của giáo viên Mỹ.

Trong năm 2015, mỗi giáo viên PTC sẽ thử thực hiện 1 tiết dạy có ghi hình như thế này.