Sinh hoạt chuyên môn 9 tháng 8

Tin tức & Sự kiện

Chiều ngày 9 tháng 8 vừa qua, toàn giáo viên tiếng Anh PTC đã có buổi sinh hoạt chuyên môn với các báo cáo của những giáo viên vừa tham dự Hội thảo VUS (24/7) tại TP HCM và TESOL Symposium (28, 29/7) tại Đà Nẵng. Các giáo viên đã kết hợp những ý tưởng ghi nhận được tại 2 hội thảo trên với kinh nghiệm thực tế của mình để tập huấn cho các đồng nghiệp khác. Báo cáo thứ 1 (cô Sơn Trà) đề cập đến yếu tố “learner-centeredness” trong các lớp TA cho trẻ em. Cô Trà đã làm rõ khái niệm “learner-centeredness”, vai trò của giáo viên và các hoạt động thúc đẩy vai trò tích cực của người học trên lớp. Báo cáo 2 (cô Bảo Trân) giới thiệu các hoạt động thúc đẩy sự sáng tạo của người học và sự phối hợp trong hoạt động phát triển kỹ năng viết. Báo cáo 3 (cô Nhật Phương) tập trung vào các hoạt động phát triển năng lực liên văn hóa (intercultural competence) trong một chương trình học tiếng Anh. Báo cáo thứ 4 (Thầy Sinh) giới thiệu “Jigsaw Speaking” như một hoạt động hiệu quả trong việc tăng cường tính tương tác, sự tự tin và thoải mái của người học trong thảo luận và trình bày.1