Thẻ tag: luyện thi

16 Mar

Hội thảo PTC về sử dụng bài giảng điện tử tương tác trong lớp học ngoại ngữ

Tin tức & Sự kiện

Ngày 9/9/2012, PTC tổ chức hội thảo về sử dụng bài giảng điện tử tương tác trong lớp học ngoại ngữ (Interactive PowerPoint Lessons in Language Classes). 10 báo cáo tiêu biểu về thiết kế, nâng cao tính tương tác của bài giảng điện tử đã được trình bày. Qua báo cáo nhiều minh họa sinh động

Xem thêm