Tập huấn “Improving Adult Learners’ Pronunciation”

Tin tức & Sự kiện

Toàn thể giáo viên PTC đã tham gia buổi tập huấn do cô Pat Davis (Australia) và thầy Hà Văn Sinh hướng dẫn vào chiều ngày 22 tháng 12/2013.