Tập huấn sử dụng PDF files, E-quiz và Websites trong giảng dạy tiếng Anh

Tin tức & Sự kiện

Chiều ngày 10/11/2013 toàn thể giáo viên PTC đã có 1 buổi tập huấn về sử dụng file PDF, E-quiz và Website trong giảng dạy tiếng Anh. Nguồn tư liệu dưới dạng file PDF, các công cụ để thiết kế Quiz và một trang web tự tạo có thể mang lại những bài giảng, hoạt động rất thú vị và hiệu quả cho các chương trình học ngoại ngữ.