Tập huấn “Tăng cường tính tự nhiên của tiếng Anh trên lớp”

Tin tức & Sự kiện

Tất cả các giáo viên tiếng Anh của PTC đã tham dự và có 1 buổi chiều hào hứng, vui vẻ với những hoạt động của buổi tập huấn.