Kỳ thi Cambridge STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET ngày 04/12/2022

Chương trình học, Thông báo

Kỳ Thi Cambridge ngày 04/12/2022 do Trung tâm Khảo thí ủy quyền Cambridge VN370  tổ chức tại PTC.

 Starters (Pre A1, thiếu nhi)
 Movers (A1, thiếu nhi)
 Flyers (A2, thiếu niên)
 KET (A2) – PET (B1)

Hồ sơ đăng ký thi:
1. Phiếu đăng ký (được phát và điền tại PTC)
2. Hai ảnh thẻ 3×4

Loại hình thi KET, PET cần thêm:
 Thí sinh từ 18 tuổi: CCCD/ CMND/ Hộ chiếu (bản photo)
 Thí sinh dưới 18 tuổi: cần có người giám hộ đi kèm khi làm hồ sơ

Lệ phí thi: STARTERS 950.000 đồng; MOVERS 1.000.000 đồng; FLYERS 1.050.000 đồng;                                      KET & PET 1.300.000 đồng.

Hạn chót đăng ký: 30/09/2022

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:
Văn phòng PTC – 83 Yersin – 0258.381.2272
hoặc cô Lam – 0329.781.343