Tiếng Anh giao tiếp

Chương trình học
  • ĐỐI TƯỢNG: học viên có nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong giao dịch và giao tiếp quốc tế, làm việc trong các công ty có nhu cầu sử dụng tiếng Anh.
  • MỤC TIÊU: nâng cao các kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết); tăng kĩ năng, hiệu quả làm bài thi chứng chỉ TOEIC.
  • CHƯƠNG TRÌNH MỚI : Business Plus 2015 của NXB ĐH Cambridge. Giáo trình được xây dựng tập trung vào mô phỏng môi trường công sở, làm việc, kinh doanh châu Á, bổ sung kiến thức văn hóa xã hội.

Giáo trình & phân phối chương trình:

Cấp độ Học phí Thời lượng Tương đương trình độ
1 1,600,000đ/khóa 3 tháng, 72 tiết 2 lớp/6 tháng Chuẩn châu Âu A1, TOEIC 100
2 1,650,000đ/khóa 3 tháng, 72 tiết 2 lớp/6 tháng Chuẩn châu Âu A2, TOEIC 300
3 1,700,000đ/khóa 3 tháng, 72 tiết 2 lớp/6 tháng Chuẩn châu Âu B1, TOEIC 500