Tiếng Anh tổng hợp theo định hướng giao tiếp

Chương trình học

 

TIẾNG ANH TỔNG HỢP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP (Bậc 1 & 2 quốc gia –  A1 & A2 quốc tế)

 • ĐỐI TƯỢNG: thiếu niên & người lớn
 • MỤC TIÊU: trang bị kiến thức ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) hỗ trợ cho chương trình tiếng Anh (TA) ở trường phổ thông hoặc giao tiếp thông thường với người nước ngoài.
 • Chuẩn bị cho học viên tham gia kỳ thi KET do Cambridge ESOL tổ chức.
 • Chương trình từ lớp Căn bản (A1.1) – dành cho người chưa biết TA đến A2.3.
 • Học phí: 1.750.000 đến 1.850.000 (khóa 12 tuần 72 tiết)

 

TIẾNG ANH TỔNG HỢP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (Bậc 3 & 4 quốc gia –  B1 & B2 quốc tế)

 • ĐỐI TƯỢNG: thiếu niên & người lớn
 • MỤC TIÊU: trang bị kiến thức ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) hỗ trợ cho chương trình tiếng Anh (TA) ở trường phổ thông hoặc giao tiếp thông thường với người nước ngoài.
 • Chuẩn bị cho học viên tham gia kỳ thi PET/FCE do Cambridge ESOL tổ chức.
 • Chương trình từ lớp B1.1 đến B1.6 – Học phí: 1.850.000 – 1.950.000/ khóa (12 tuần, 72 tiết)
 • Chương trình từ lớp B2.1 đến B2.3 – Học phí: 2.050.000/ khóa (12 tuần, 72 tiết)

 

TIẾNG ANH TỔNG HỢP TRÌNH ĐỘ CAO CẤP (Bậc 5 quốc gia –  C1 quốc tế)

 • ĐỐI TƯỢNG: thiếu niên & người lớn
 • MỤC TIÊU: trang bị kiến thức ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) hỗ trợ cho chương trình tiếng Anh (TA) ở trường phổ thông hoặc giao tiếp thông thường với người nước ngoài.
 • Chuẩn bị cho học viên tham gia kỳ thi CAE do Cambridge ESOL tổ chức.
 • Chương trình từ lớp C1.1 đến C1.3.
 • Học phí: 2.200.000/ khóa (12 tuần, 72 tiết)