Tiếng Anh tổng hợp

Chương trình học

 

TIẾNG ANH TỔNG HỢP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP A & THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA CẤP ĐỘ A hoặc  KET (Cambridge ESOL)

 • ĐỐI TƯỢNG: thiếu niên & người lớn
 • MỤC TIÊU: trang bị kiến thức ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) hỗ trợ cho chương trình tiếng Anh (TA) ở trường phổ thông hoặc giao tiếp thông thường với người nước ngoài.
 • Chuẩn bị cho học viên tham gia kỳ thi chứng chỉ A do Sở GD-ĐT Khánh Hòa tổ chức hoặc KET do Cambridge ESOL tổ chức.
 • Chương trình từ lớp Căn bản đến A2.2.
 • Học phí: 1.050.000 (khóa 12 tuần 72 tiết)

 

TIẾNG ANH TỔNG HỢP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP B & THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA CẤP ĐỘ B

 • ĐỐI TƯỢNG: thiếu niên & người lớn
 • MỤC TIÊU: trang bị kiến thức ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) hỗ trợ cho chương trình tiếng Anh (TA) ở trường phổ thông hoặc giao tiếp thông thường với người nước ngoài.
 • Chuẩn bị cho học viên tham gia kỳ thi chứng chỉ B do Sở GD-ĐT Khánh Hòa tổ chức hoặc PET/FCE do Cambridge ESOL tổ chức.
 • Chương trình từ lớp B1 đến B6.
 • Học phí: 1.150.000 – 1.200.000/ khóa (12 tuần, 72 tiết)

 

TIẾNG ANH TỔNG HỢP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP C & THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA CẤP ĐỘ C

 • ĐỐI TƯỢNG: thiếu niên & người lớn
 • MỤC TIÊU: trang bị kiến thức ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) hỗ trợ cho chương trình tiếng Anh (TA) ở trường phổ thông hoặc giao tiếp thông thường với người nước ngoài.
 • Chuẩn bị cho học viên tham gia kỳ thi chứng chỉ C do Sở GD-ĐT Khánh Hòa tổ chức hoặc CAE do Cambridge ESOL tổ chức.
 • Chương trình từ lớp C1 đến C7.
 • Học phí: 1.300.000/ khóa (12 tuần, 72 tiết)