Tiếng Anh tổng hợp

Chương trình học

 

TIẾNG ANH TỔNG HỢP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP A & THI CHỨNG CHỈ  KET (Cambridge ESOL)

 • ĐỐI TƯỢNG: thiếu niên & người lớn
 • MỤC TIÊU: trang bị kiến thức ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) hỗ trợ cho chương trình tiếng Anh (TA) ở trường phổ thông hoặc giao tiếp thông thường với người nước ngoài.
 • Chuẩn bị cho học viên tham gia kỳ thi KET do Cambridge ESOL tổ chức.
 • Chương trình từ lớp Căn bản (A1.1) – dành cho người chưa biết TA đến A2.3.
 • Học phí: 1.550.000 đến 1.600.000 (khóa 12 tuần 72 tiết)

 

TIẾNG ANH TỔNG HỢP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP B & THI CHỨNG CHỈ PET hoặc FCE (Cambridge ESOL)

 • ĐỐI TƯỢNG: thiếu niên & người lớn
 • MỤC TIÊU: trang bị kiến thức ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) hỗ trợ cho chương trình tiếng Anh (TA) ở trường phổ thông hoặc giao tiếp thông thường với người nước ngoài.
 • Chuẩn bị cho học viên tham gia kỳ thi PET/FCE do Cambridge ESOL tổ chức.
 • Chương trình từ lớp B1 đến B6 – Học phí: 1.650.000 – 1.750.000/ khóa (12 tuần, 72 tiết)
 • Chương trình từ lớp B2.1 đến B2.3 – Học phí: 1.800.000/ khóa (12 tuần, 72 tiết)

 

TIẾNG ANH TỔNG HỢP TRÌNH ĐỘ CAO CẤP & THI CHỨNG CHỈ CAE (Cambridge ESOL)

 • ĐỐI TƯỢNG: thiếu niên & người lớn
 • MỤC TIÊU: trang bị kiến thức ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) hỗ trợ cho chương trình tiếng Anh (TA) ở trường phổ thông hoặc giao tiếp thông thường với người nước ngoài.
 • Chuẩn bị cho học viên tham gia kỳ thi CAE do Cambridge ESOL tổ chức.
 • Chương trình từ lớp C1.1 đến C1.3.
 • Học phí: 1.900.000/ khóa (12 tuần, 72 tiết)